Loading

เขย่าหัวใจ
และเข้าถึงจิตวิญญาณ

วิสัยทัศน์ของไพโอเนียร์

แบ่งปันรอยยิ้ม
สัมผัสถึงอารมณ์
ชอบอะไรที่เหมือนกัน
ไพโอเนียร์อยู่คู่คุณทุกที่ทุกเวลา

พันธกิจของ PAC

เพื่อผลักดันศักยภาพในการเติบโต
และสร้างผลกำไร

ค่านิยมบริษัท PAC

เราแสดงถึงความเป็นผู้นำในฐานะบริษัทและบุคคล...

ความเป็นผู้นำของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีพนักงานที่ทุ่มเทและภาคภูมิใจในงานของตน ผู้นำของเราคือตัวอย่างที่ดี และพนักงานทุกคนก็แสดงความเป็นผู้นำโดยใช้ความสามารถ ความสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม เราใช้ความเป็นผู้นำและการประสานงานที่ดี โดยแต่ละภูมิภาคทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

เรามีความรับผิดชอบในด้านคุณภาพ...

เราภาคภูมิใจในการส่งมอบสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ เราจะทำอย่างดีที่สุด พยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรับมืออย่างแข็งขันสำหรับการเปลี่ยนแปลง พวกเราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคุณภาพของทุกสิ่งที่เราทำ

เราให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้า...

เราทุ่มเทเพื่อทำให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจ เราเชื่อในการเคารพลูกค้า ใส่ใจในคำขอของลูกค้า และเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า เราพยายามทำให้ลูกค้าได้รับความสุขจากผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม ให้ความสุขสนุกสนานตื่นเต้น และเกินความคาดหวังของลูกค้า พร้อมด้วยบริการที่เป็นเลิศ

เราปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่เราทำ...

พวกเราทุกคนต่างก็รู้สึกรับผิดชอบในการประพฤติตนตามมาตรฐานขั้นสูงสุด รวมถึงความซื่อสัตย์ยุติธรรมในทุกแง่มุมของการทำงานเป็นทีม เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมและหุ้นส่วนธุรกิจของเรา และทำให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจและความเคารพ

En
ไทย